Terrasse på Blaker

Satt opp ny terrasse og forlenget platteng på bakken.

Pil venstre Tilbake